Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

7 treff for "Tor-Johan Ekeland"

Viser 7 av 7 treff for "Tor-Johan Ekeland":

ArtikkelForfatterDatoKategoriVisninger
Barns fornemmelse for brudd
Når voksne personer deler sine erfaringer med å ha vokst opp med å bo i «to hjem», er stikkordene oppfølging over tid, steforeldre som ressurspersoner, følelsen av å ha to foreldre, samt fleksibilitet og forutsigbarhet i samarbeidet mellom foreldrene.
Ottar Ness, Toril Reitan, Agnar Meling, Lena Kristiansen, Lillian Husby & Tor-johan Ekeland 05.10.2014 Fagartikkel 15036
Psykiatridiagnosar – ein kunnskapskritikk
Diagnosar er kunnskap, men kva slags kunnskap? Er det samsvar mellom det psykiatridiagnosar gir seg ut for å vere, og den samfunnsfunksjonen dei har?
Tor-Johan Ekeland 05.09.2014 Fagartikkel 11105
Sjelens ingeniørkunst. Om psykologien og psykologenes selvforståelse
Er det samsvar mellom hva psykologien er og hva den gjør? Jeg ønsker i denne artikkelen å (gjen)reise en debatt om psykologiens grunnlagsproblemer, og vise at dens historiske røtter griper inn i vår tid.
Tor-Johan Ekeland 05.08.2012 Fagartikkel 15163
Debatt og kommentar Tor-Johan Ekeland 05.06.2012 Debatt og kommentar 10931
Mekling – en kontekstuell modell
Meklingsfeltet har vært dominert av praktikere med ulik fagbakgrunn. Men økt interesse for forskning og teori har gitt oss en klarere forståelse av hva som karakteriserer mekling.
Tor-Johan Ekeland 05.08.2010 Fagartikkel 14645
Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd: Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner
Barn berøres ulikt av foreldrenes samlivsbrudd. Når bruddet er konfliktfylt, er risikoen stor for at barna får det vanskelig i årevis etterpå.
Per Arne Rød, Tor-Johan Ekeland & Frode Thuen 01.05.2008 Fagartikkel 38342
Evidensbasert praksis Tor-Johan Ekeland 01.04.2008 Redaksjonelt 13118

Viser 7 av 7 treff for "Tor-Johan Ekeland":