Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
  BUP poliklinikk - Orkdal, Divisjon Psykisk Helsevern

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 24.05.17
  Søknadsfrist 11.06.17
   

  Til annonsen
 • Stiftelsen Betanien Bergen
  Psykosepoliklinikken

  Psykologspesialist

  Publisert 23.05.17
  Søknadsfrist 18.06.17
   

  Til annonsen
 • St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
  Orkdal DPS, poliklinisk seksjon - Divisjon Psykisk Helsevern

  Psykiater/overlege

  Publisert 23.05.17
  Søknadsfrist 11.06.17
   

  Til annonsen
 • Diakonhjemmet Sykehus
  Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk

  Psykologspesialist

  Publisert 22.05.17
  Søknadsfrist 12.06.17
   

  Til annonsen
 • Modum Bad
  Avdeling for angstlidelser

  Psykolog

  Publisert 19.05.17
  Søknadsfrist 06.06.17
   

  Til annonsen
 • St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
  Divisjon Psykisk Helsevern, BUP Poliklinikk - Klostergata

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 18.05.17
  Søknadsfrist 05.06.17
   

  Til annonsen
 • Vågan kommune
  Familieenheten

  Psykolog/Psykologspesialist

  Publisert 12.05.17
  Søknadsfrist 26.05.17
   

  Til annonsen
 • Storfjord kommune

  Kommunepsykolog

  Publisert 12.05.17
  Søknadsfrist 08.06.17
   

  Til annonsen
 • Helse Førde HF
  Sogndal BUP

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 11.05.17
  Søknadsfrist 04.06.17
   

  Til annonsen
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  foreldrehverdag.no

  Rådgiver/seniorrådgiver

  Publisert 09.05.17
  Søknadsfrist 28.05.17
   

  Til annonsen
 • Stiftelsen Riisby Behandlingssenter

  Psykolog/Psykologspesialist

  Publisert 08.05.17
  Søknadsfrist 31.05.17
   

  Til annonsen
 • Blå Kors Borgestadklinikken, Vennesla avdeling Loland

  Psykolog/Psykologspesialist

  Publisert 04.05.17
  Søknadsfrist 28.05.17
   

  Til annonsen
 • Dalane DPS
  Helse Stavanger HF

  Psykologspesialist

  Publisert 27.04.17
  Søknadsfrist 26.05.17
   

  Til annonsen
 • Gjøvik Kommune
  Barn og familie - Sektor oppvekst

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 28.04.17
  Søknadsfrist 01.06.17
   

  Til annonsen