Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Akershus universitetssykehus
  Barn og unges psykiske helsevern, seksjon Furuset

  Psykologspesialist

  Publisert 11.10.18
  Søknadsfrist 31.10.18
   

  Til annonsen
 • Akershus universitetssykehus - Tidlig intervensjon for unge i Follo (TIF)
  Follo DPS, Seksjon for Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE)

  Prosjektleder

  Publisert 11.10.18
  Søknadsfrist 28.10.18
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  Seksjon psykose og akuttbehandling

  Seksjonsleder

  Publisert 11.10.18
  Søknadsfrist 31.10.18
   

  Til annonsen
 • Sørlandet sykehus
  DPS Lister, poliklinikk Farsund

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 05.10.18
  Søknadsfrist 11.11.18
   

  Til annonsen
 • Hol kommune
  Helse- og omsorgsetaten

  Psykolog

  Publisert 05.10.18
  Søknadsfrist 03.11.18
   

  Til annonsen
 • Stiftelsen Betanien Bergen - Betanien sykehus/Betanien DPS
  Allmennpsykiatrisk poliklinikk

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 03.10.18
  Søknadsfrist 21.10.18
   

  Til annonsen
 • Stiftelsen Betanien Bergen - Betanien sykehus/Betanien DPS
  Betanien psykosepoliklinikk/FACT-team

  Psykologspesialist

  Publisert 03.10.18
  Søknadsfrist 21.10.18
   

  Til annonsen
 • Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund
  Seksjon for habilitering barn og ungdom - Avdeling for barnemedisin og habilitering

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 03.10.18
  Søknadsfrist 01.11.18
   

  Til annonsen
 • Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus
  Klinikk for kvinner, barn og ungdom - Poliklinikk BUP 

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 02.10.18
  Søknadsfrist 21.10.18
   

  Til annonsen
 • N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS 
  Poliklinikken

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 02.10.18
  Søknadsfrist 26.10.18
   

  Til annonsen
 • Kapellveien habiliteringssenter
  Stiftelsen Nordre Aasen

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 26.09.18
  Søknadsfrist 25.10.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Innlandet HF
  Divisjon Psykisk helsevern - BUP Hedmark, Poliklinikk Tynset

  Enhetsleder

  Publisert 24.09.18
  Søknadsfrist 21.10.18
   

  Til annonsen
 • Norsk psykologforening
  Fagpolitisk avdeling

  Spesialrådgiver

  Publisert 20.09.18
  Søknadsfrist 21.10.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Innlandet HF
  Divisjon Psykisk helsevern - BUP Hedmark, Poliklinikk Tynset

  Psykolog

  Publisert 20.09.18
  Søknadsfrist 21.10.18
   

  Til annonsen