Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
  Ambulant akutteam (AAT) - Orkdal DPS

  Psykologspesialist

  Publisert 13.08.18
  Søknadsfrist 02.09.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Innlandet HF
  BUP Hedmark poliklinikk - Hamar

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 10.08.18
  Søknadsfrist 07.09.18
   

  Til annonsen
 • Vest-Agder fylkeskommune 
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste - Kristiansand

  Psykolog

  Publisert 09.08.18
  Søknadsfrist 02.09.18
   

  Til annonsen
 • Alternativ til Vold Romerike

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 08.08.18
  Søknadsfrist 26.08.18
   

  Til annonsen
 • Blå Kors Borgestadklinikken
  Poliklinikk, avdeling Skien

  Psykolog/psykologspesialist i 100 % vikariat

  Publisert 06.08.18
  Søknadsfrist 26.08.18
   

  Til annonsen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 01.08.18
  Søknadsfrist 31.08.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Østfold
  Avdeling for rusbehandling - Sosialmedisinsk poliklinikk Askim 

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 30.07.18
  Søknadsfrist 02.09.18
   

  Til annonsen