Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • RVTS Øst 
  Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Leder, kompetanseutviklingsprogrammer for kommunale tjenester

  Publisert 19.10.17
  Søknadsfrist 06.11.17

   

  Til annonsen
 • Notodden kommune
  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 19.10.17
  Søknadsfrist 31.10.17

  Til annonsen
 • Østfold fylkeskommune

  Psykolog - TOO-prosjektet

  Publisert 13.10.17
  Søknadsfrist 03.11.17
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  PHA NDP Psykoseklinikken

  Psykologspesialist

  Publisert 10.10.17
  Søknadsfrist 22.10.17
   

  Til annonsen
 • Nordlandssykehuset HF
  Regionalt senter for spiseforstyrrelser

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 04.10.17
  Søknadsfrist 25.10.17
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  Nydalen DPS, Psykosepoliklinikken

  Psykologspesialist

  Publisert 04.10.17
  Søknadsfrist 22.10.17
   

  Til annonsen
 • Nordlandssykehuset HF
  Ambulant enhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 

  Psykologspesialist

  Publisert 02.10.17
  Søknadsfrist 20.10.17
   

  Til annonsen
 • Betanien Sykehus
  Betanien psykosepoliklinikk/FACT-team

  Psykologspesialist

  Publisert 29.10.17
  Søknadsfrist 25.10.17
   

  Til annonsen
 • Alta kommune
  Psykiatri- og rusenheten

  Psykolog

  Publisert 29.09.17
  Søknadsfrist 22.10.17
   

  Til annonsen
 • Familievernkontoret for Haugalandet
  Stiftelsen Kirkens Familievern

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 29.09.17
  Søknadsfrist løpende
   

  Til annonsen
 • Volvat Medisinske Senter AS, Oslo

  Psykologspesialist

  Publisert 28.09.17
  Søknadsfrist 20.10.17
   

  Til annonsen
 • Sørlandet Sykehus HF
  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Poliklinikken i Kristiansand

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 27.09.17
  Søknadsfrist 22.10.17
   

  Til annonsen