Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Psykolog

Modum Bad Avdeling for spiseforstyrrelser 18.09.2017

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Psykologspesialist/psykolog

Helgelandssykehuset HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sandnessjøen 24.09.2017

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Psykologspesialist og Psykolog/psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern Distrikspsykiatrisk senter Gjøvik, Poliklinikk Valdres 15.09.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Psykologspesialist

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS Psykiatrisk klinikk 10.09.2017

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF Haugesundsområdet Tre veker etter utlysing

Nevropsykolog/psykologspesialist

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Nevropsykologisk eining 15.09.2017

Psykolog/psykologspesialist

Blå Kors Haugaland A-senter Behandlerteam 17.09.2017

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Bufetat - Viktoria familiesenter, Trondheim - 15.09.2017

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk psykologi

Helse Sør-Øst Lokalisert til Sør Telemark, fortrinnsvis Skien/Porsgrunn 22.09.2017

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Dedicare Doctor - -