Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Desember-utgaven 2017
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Bærum kommune Barneverntjenesten -  MST CAN teamleder/veileder 03.01.2018

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, Arendal ARA, Poliklinikken 17.12.2017

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst Lokalisert til Ringerike eller Kongsberg 22.12.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

 Helse Vest RHF Lokalisert på Stord   Tre veker etter utlysing

Psykolog

Helse Fonna HF Poliklinikk Valen - Folgefonn DPS 20.12.2017

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

 Eide og Fræna kommune  Mestringsenheten 03.01.2018

Psykologspesialist/psykolog

Helse Møre og Romsdal, DPS Molde Poliklinikk psykisk helse - almenteam 21.12.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Møre og Romsdal, DPS Molde Poliklinikk psykisk helse 21.12.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i barne- og ungdomspsykiatri

Helse Sør-Øst Lokalisert til Oslo Øst 05.12.2017

Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst Lokalisert til Alna, Grorud eller Stovner 22.12.2017

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Blå Kors Haugaland A-senter Behandlingsteam 17.12.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus  Behandlarteam, Akuttpost, seksjon spesialisert behandling 17.12.2017

Psykologspesialist

Helse Fonna HF Karmøy DPS 10.12.2017

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Hitra og Frøya kommuner Enhet for helse, familie og rehabilitering, avdeling psykisk helsetjeneste 31.12.2017

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi

NTNU Institutt for psykologi 08.01.2018