Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Januar-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Alternativ til Vold (ATV) Nedre Romerike Lillestrøm 21.01.2018

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling - Alderspsykiatrisk poliklinikk 21.01.2018

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Klinikkdirektør

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Øyane DPS 31.01.2018

Psykolog/psykologspesialist

Alternativ til Vold (ATV) Bergen - 19.01.2018

Psykolog/psykologspesialist

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Arbeidsveiledning 16.01.2018

Psykolog/psykologspesialist

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Senter for jobbmestring 16.01.2018

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) Tertnes 20.01.2018

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Stiftelsen Valdresklinikken - 15.02.2018

Stillinger i utlandet 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Psykologiförlaget i Stockholm Norska testutvecklingsprojekt 31.01.2018

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Kristiansand 23.01.2018

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst Lokalisert til Tønsberg 23.01.2018

Psykolog/psykologspesialist

Alternativ til Vold (ATV) Vestfold Tønsberg 20.01.2018