Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler i barne- og ungdomspsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Lillestrøm 22.06.2018

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Follo, Moss og til Jessheim  22.06.2018

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Vestre Viken Ringerike DPS 15.06.2018

Psykolog

Vestre Viken, Ringerike DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ål 15.06.2018

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk psykologi

Helse Midt-Norge RHF Lokalisert til Ålesund 22.06.2018

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Klinikk for kvinne, barn og familie ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling - poliklinikk, team for spiseforstyrrelser  22.06.2018

Psykologspesialist/psykolog

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger  Klinikk for kvinne, barn og familie ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling  22.06.2018

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Poliklinikken 22.06.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Fagsjef

Norsk psykologforening Fagpolitisk avdeling 10.06.2018

Leder

Den rettsmedisinske kommisjon - 02.07.2018

Medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon - 02.07.2018

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF Lokalisert til Sogndal Tre veker etter utlysing

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge FFT Trøndelag sør 10.06.2018

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Vitalis Helse Kragerø - 01.07.2018

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Follo, Moss og til Jessheim  22.06.2018