Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Sørlandet sykehus, Arendal Klinikk for psykisk helse - DPS Aust-Agder, Døgnenhet 22.07.2018

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

MST-terapeut/psykolog

Barne-, ungdoms og familieetaten, region sør MST (Multisystemisk Terapi) i Buskerud 22.07.2018

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog/ behandler

Sørlandet sykehus, Flekkefjord DPS Lister, poliklinikken i Flekkefjord  22.07.2018

Psykologspesialist/psykolog/ høgskoleutdannet

Sørlandet sykehus, Farsund DPS Lister, poliklinikken i Farsund  01.08.2018

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, Kristiansand DPS Solvang, FACT-team 10.08.2018

Psykologspesialister/psykologer

Sørlandet sykehus, Kvinesdal DPS Lister v/Ambulante Akutt Team samt v/døgnposten 01.08.2018

Psykologspesialist

Sørlandet sykehus, Kristiansand Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling - DPS Strømme, Akuttambulant team 05.08.2018