Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Abonnement og løssalg

Kjøp enkeltutgaver

Kjøp temanummer

Bestilling av temanummer

Navn
Adresse
Epost
Telefon
     
Fyll ut antall eksemplarer av Tidsskriftet du ønsker å bestille:
  Psykoanalysen i dag – Arbeid med det irrasjonelle, kr 150, Nr 09/18 
  Psykoanalysen i dag – Fortid i nåtid, kr 150, Nr 06/18 
  Utviklingstraumer, kr 150, Nr 10/17
  Nye tider – andre eldre, kr 150, Nr 01/17
  Diagnostikk, kr 150,-, Nr 09/14
  Emosjonene inntar psykoterapifeltet, kr 150, Nr 08/13
  Samfunnspsykologi, kr 150, Nr 5/13
  Kritisk psykologi, kr 150, Nr 8/12
  Depresjon, kr 150, Nr 1/12
  Klinisk arbeidspsykologi, kr 150, Nr 08/11
  Kognitiv atferdsterapi for barn og unge, kr 150, Nr 01/11   UTSOLGT!  
  Mekling, kr 150, Nr 8/10
  Menneskerettigheter, kr 150, Nr 12/09
  Beretninger om krigsbarndom, kr 150, Nr 01/09   UTSOLGT!  
  Nevropsykologi, kr 150, Nr 09/08  
  Sexologi, kr 150,- Nr 06/08
  Organisasjonspsykologi, kr 150, Nr 03/08
  Towards a New Understanding of Psychosis, kr 150,- Nr 05/07
  Søvn og søvnproblemer, kr 150,- Nr 04/07
  Møter med det flerkulturelle Norge, kr 150,- Nr 12/06
  Relasjonell Psykoanalyse, kr 150,- Nr 9/06
  Komplisert sorg, kr 150,- Nr 8/06
  Alle barn er våre barn, kr 150,- Nr 12/05
  Positiv psykologi, kr 150,- Nr 10/05
  Mannskap i ekstreme situasjoner, kr 150,- Nr 4/05
  Asylet, kr 150,- Nr 1/05
  Mannlige pionerer i norsk psykologi, kr 150,- Nr 2/04 UTSOLGT
  Religionspsykologi, kr 150,- Nr 11/03
  Idrettspsykologi, kr 125,- Nr 8/03
  Rettspsykologi, kr 150,- Nr 3/03
  Helse på nett, kr 100,- Nr 6/02
  Mestring av depresjon, kr 100,- Nr 4/02
  Voldens psykologi, kr 75,- Nr 1/02
  Kognitiv terapi, kr 100,- Nr 8/01
  Evolusjonspsykologi, kr 125,- Nr 3/01
  Aids-epidemien i Afrika, kr 75,- Nr 12/00
  Kvinnelige pionerer i norsk psykologi, kr 150,- Nr 9/00
  Testpsykologi, kr 85,- Nr 8/99
  Eldrepsykologi, kr 75,- Nr 8/98
  Helsepsykologi, kr 75,- Nr 8/96
  Psykologi i en verden i forandring, kr 75,- Nr 8/95
  Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til de oppgitte prisene.