Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

VelMerke

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side 701-702

Vel å merke

Fortjenstmedalje i gull til psykolog

Lisbeth Brudal fikk 9. juni overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

Fortjenstmedalje i gull til psykolog

Lisbeth Brudal fikk 9. juni overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

HEDRES: Lisbeth Brudal. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Brudal (75) har bak seg en mangfoldig karriere som kliniker, forsker, underviser og formidler av psykologfaglige temaer. Som psykoterapeut har Brudal særlig arbeidet med mennesker i krise og lagt vekt på de mulighetene for vekst som en psykisk krise kan representere. Hun er spesielt opptatt av kommunikasjon, og har utviklet metoden «empatisk kommunikasjon».

Hun har skrevet i alt 15 fagbøker og én roman. I 2010 utga hun boka Mot. Der minner hun oss blant annet om hvordan vi på ulike måter kan sette mot i hverandre i hverdagen. Flere av Brudals bøker omhandler fødselspsykologi (tokologi), og i mange år veiledet hun helsepersonell i Norge og Sverige i emnet.

I 1985 startet Brudal Institutt for Tokologi og Familiepsykologi (ITF), som hun ledet frem til 2009. Parallelt med egen praksis ved instituttet har hun vært opptatt av å formidle ny psykologisk forståelse og tenkning. Hun har deltatt i en serie radio- og tv-programmer, og i flere år var hun skribent i Aftenpostens A-magasin.

Brudal tok embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Oslo i 1964, og i 1981 doktorgrad ved Det medisinske fakultet ved samme universitet.

Per Halvorsen

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune ble etter mekling avsluttet med enighet den 24. mai. Innenfor en ramme på om lag 4¼ prosent ble det kun rom for et generelt tillegg. Alle ansatte fra lønnstrinn 31 har fått et tillegg på 3,35 % på lønnstabellen. Kr 12 700 ble gitt til alle i lønnstrinn 1–30. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2011. Meklingsresultatet innebærer at det i år ikke blir lokale forhandlinger eller justeringer av enkelte stillingskoder.

I motsetning til lønnsoppgjørene i staten og i det øvrige Kommune-Norge (KS-området), måtte partene i Oslo kommune ha hjelp av Riksmekleren for å få om lag den samme økonomiske rammen som partene i stat og kommune forhandlet seg frem til.

Karsten Kragh Langfeldt, Psykologforeningen

iPhone mot plagsomme stemmer

En forskergruppe ved Psykologisk fakultet i Bergen går nye veier for å hjelpe sinnslidende pasienter.

iPhone mot plagsomme stemmer

En forskergruppe ved Psykologisk fakultet i Bergen går nye veier for å hjelpe sinnslidende pasienter.

SNEDIG: Josef Bless lanserte iPhone som hjelp mot ubehagelige stemmer. Foto: Universitetet i Bergen.

Forskergruppen under ledelse av Kenneth Hugdahl prøver å forstå hvorfor personer med schizofreni hører stemmer i hodet – og hvorfor de ikke klarer å ignorere disse stemmene. For å komme til bunns i problemet bruker forskerne en MR-maskin som måler blodgjennomstrømningen i hjernen.

I det lange løp vil behandling som hindrer stemmene fra å oppstå være best for pasientene, men nå jobber Hugdahl med et utradisjonelt behandlingsprogram som skal lære pasienter å undertrykke stemmene.

– Vi har utviklet en iPhone-applikasjon med talelyder som er konstruert på en spesiell måte, forteller professoren til Bergens Tidende den 5. juni.

Ulike stemmelyder strømmer ut i venstre og høyre øre. Ved å lytte til iPhonen skal pasientene trene seg på å ignorere noen av stemmene de hører i det ene øret, og konsentrere seg om lyden i det andre. Å trene opp konsentrasjonen kan være en hjelp til å undertrykke stemmene.

Det var stipendiat Josef Bless i Hugdahls forskergruppe som kom opp med ideen om å utvikle en applikasjon til iPhone, basert på en metode som er vært brukt i forskergruppen i flere år. Målet er å komme i gang med de første pasientforsøkene over sommeren.

Tidsskriftet

Søk på stipend

Søk på stipend

Gjennom tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner ønsker Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor å fremme virksomhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Formålene det kan søkes midler for må ha en bred forankring innenfor den psykodynamiske tradisjonen, som hele tiden har vært Mentalhygienisk Rådgivningskontors arbeidsform og forståelse.

Det kan søkes om midler til undersøkelser, til datainnsamling og/eller bearbeidelse av data. Det kan også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag; samt til studiebesøk eller deltagelse på kongresser. Søknaden må innholde en oversikt over hva pengene skal brukes til. Prosjektets kliniske relevans er avgjørende.

Det må foreligge en prosjektplan med budsjett og informasjon om hvorvidt det foreligger annen finansiering. Den som tildeles midler må gi en skriftlig rapport bilagt regnskap tilbake til Stiftelsen. Ikke disponerte midler tilbakebetales. Ved ellers like kriterier vil ansatte ved tidligere Mentalhygienisk Rådgivningskontor ha fortrinnsrett for tildelning av midler.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 22 42 50 05 / ru-jo3@online.no eller til Anders Zachrisson, 22 69 95 10 / johnaz@online.no. Søknaden stiles til styreleder Otto Steenfeldt Foss og sendes forretningsfører Anne Borgting, Nitschke & Borgting, Boks 6793, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Søknadsfrist 1. september 2010.

Mentalhygienisk rådgivingskontor

Til toppen av artikkelen