Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskningsnotiser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1051 Relaterte saker

Antidepressiver gir raskere svingninger

Personer med bipolar diagnose og hyppige stemningssykluser bør holde seg unna antidepressiver, skal man basere seg på funnene fra en ny studie.

Antidepressiver gir raskere svingninger

Personer med bipolar diagnose og hyppige stemningssykluser bør holde seg unna antidepressiver, skal man basere seg på funnene fra en ny studie.

2015-12-14-b.jpg

FOTO: Steve Snodgrass / Flickr

Antidepressiver (SSRI) bidrar til flere emosjonelle svingningene for en spesifikk gruppe pasienter med bipolar lidelse, ifølge en ny studie i tidsskriftet Journal of Affective Disorder. Enkelte pasienter med bipolar lidelse opplever hyppigere emosjonelle episoder enn andre, det vil si fire eller flere maniske eller depressive episoder i løpet av 12 måneder. I denne studien var det nettopp denne gruppen som fikk forverret klinisk effekt av medisinering med antidepressiver.

Studien er den første randomiserte kliniske studien hvor man tester funn fra tidligere observasjonsstudier, og forskerne mener studien bekrefter erfaringer med at antidepressiv medisin er knyttet til risiko for enkelte pasienter.

Forskerne plukket ut 68 personer diagnostisert med bipolar lidelse, inkludert 18 personer de identifiserte som «rapid cyclers». Alle pasientene hadde vist tilfriskning i minst to måneder samtidig som de både tok en form for antidepressiv og en form for stemningsstabiliserende medisin. Individene ble deretter randomisert i to grupper; en gruppe hvor man videreførte behandling med antidepressiv medisin, og en gruppe hvor denne medisinen ble seponert, mens den stemningsstabiliserende medisinen ble videreført.

I gruppen som opprettholdt antidepressiv medisinering, hadde alle, unntatt personene med raske stemningssvigninger, få om noen depressive episoder. I gruppen med «rapid cyclers» som opprettholdt antidepressiv medisinering, hadde de fleste pasientene 2–4 depressive episoder, det vil si en tredoblet forekomst av depressive episoder det første året under oppfølgingen sammenlignet med de andre i denne gruppen.

Selv om utvalgsstørrelsen i denne studien var begrenset, påpeker forskerne at funnene har verdi da de «støtter tidligere påstander om begrenset klinisk nytteverdi og mangel på sikkerhet i langtidsbehandling [med antidepressiver] for pasienter [med bipolar lidelse].»

Referanse El-Mallakh, R. S., Vöhringer, P. A., Ostacher, M. M., Baldassano, C. F., Holtzman, N. S., Whitham, E. A., … & Ghaemi, S. N. (2015). Antidepressants worsen rapid-cycling course in bipolar depression: a STEP-BD randomized clinical trial. Journal of affective disorders, 184, 318–321. doi:10.1016/j.jad.2015.04.054.

Kreativitet og bipolar lidelse henger sammen

Kreativitet og bipolar lidelse henger sammen

2015-12-15-b.jpg

FOTO: La Vladina/Flickr

Hvis man googler «creativity» og «bipolar», finner man raskt fram til en wikipedia-artikkel som lister opp kjente personer og kunstnere med bipolar-diagnosen. Men det finnes lite vitenskapelig evidens for at inspirasjon og kreativitet er assosiert med denne lidelsen. Dette var bakgrunnen for at Professor Steven Jones og Dr. Alyson Dodd ved Lancaster University, sammen med Dr. June Gruber ved Yale University, ville undersøke om det virkelig fantes en sammenheng.

Forskningsteamet fikk 835 studenter til å svare på to ulike spørreskjemaer. Det ene skjemaet målte risiko for å utvikle bipolar lidelse, mens det andre målte grad av inspirasjon/kreativitet og om denne var indre eller ytre motivert. Resultatene var ganske tydelige: Studentene som skåret høyt på bipolar-symptomer, skåret også høyere enn de andre studentene på inspirasjon/kreativitet. I tillegg ga de uttrykk for at denne inspirasjonen – til forskjell fra de andre studentene – i større grad var indre enn ytre motivert. Professor Jones kommenterte forskningen på denne måten til nettstedet Science Daily:

– Å få en bedre forståelse av inspirasjon er viktig fordi det henger sammen med kreativitet, som jo er sterkt assosiert med psykiske helseproblemer, og da spesielt bipolar lidelse. Personer med denne lidelsen vurderer kreativitet som et svært positivt aspekt ved tilstanden sin. Dette er klinisk relevant fordi mennesker med bipolar lidelse kan være redde for at ulike former for terapi går ut over deres kreativitet.

Kilde www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140327123339.htm

Til toppen av artikkelen