Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskningsnotiser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 1, 2017, side 75
Aldring

Gammel og glad

Folk i 90-årene er mer fornøyde enn folk i 20-årene.

Gammel og glad

Folk i 90-årene er mer fornøyde enn folk i 20-årene.

2017-01-18-b.jpg

FOTO: Fechi Fajardo/Flickr.com

Er du en av dem som tror alt blir verre etter 60? Vel , tro om igjen. En ny studie tyder nemlig på at humør, velvære og evne til å håndtere stress forbedres gjennom livsløpet.

Mer enn 1500 innbyggere i alderen 21 til 99 år i den amerikanske byen San Diego deltok i studien. De som var i 20-årene oppga å være mest stresset og deprimerte, mens de som var i 90-årene var mest fornøyde. Forskerne fant ingen tegn på midtlivskrisen, at folk får det dårligere midt i livet. De fant heller ikke at velvære på noen måte avtok mot slutten av livet.

I stedet fant de en tydelig, lineær sammenheng mellom alder og mental helse: Jo eldre, jo lykkeligere.

Funnene er i tråd med nyere forskning på fordelene med å bli eldre, og da særlig de emosjonelle fordelene. I litteraturen kalles funnet «aldringsparadokset»: På tross av aldersrelaterte tap oppgir eldre at deres emosjonelle liv bedres.

Laura Carsten, som leder The Stanford Center on Longevity, mener at det ikke egentlig er snakk om et paradoks. Hun har selv funnet evidens for at folks mål og måter å resonnere på endrer seg ettersom de tar inn over seg egen dødelighet.

– Når vi innser at tiden her på jorden er begrenset, blir vi mer opptatte av å ta vare på relasjoner og gjøre aktiviteter som er meningsfylte for oss fremfor å utforske og ekspandere livsrommet vårt, uttaler Carsten til Los Angeles Times. Dermed kan økt velvære knyttes til en form for klokskap gamle mennesker tilegner seg gjennom livsløpet, mener hun.

Andre forskere vektlegger den aldrende hjernens betydning, mens atter andre peker på færre risikofaktorer for emosjonelle problemer når man blir eldre. 20- og 30-årene kan være spesielt stressende: å finne jobb, partner og å få orden på økonomien er stressorer som kan lede til uhelse. Dette presset kan avta med årene, hevder professor i kognitiv psykologi, Darrell Worthy til Los Angeles Times.

Studien har enkelte svakheter: Kun personer med hustelefon ble kontaktet, og folk på pleiehjem eller med en dødelig sykdom ble ikke inkludert. Dette kan ha påvirket utvalget og dermed svarene som ble gitt.

Kilde: www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-older-people-happier-20160824-snap-story.html

Referanse: Thomas, M. L., Kaufmann, C. N., Palmer, B. W., Depp, C. A., Martin, A. S., Glorioso, D. K., … & Jeste, D. V. (2016). Paradoxical Trend for Improvement in Mental Health With Aging: A Community-Based Study of 1,546 Adults Aged 21–100 Years. The Journal of Clinical Psychiatry, 77(8), 1019–1025.

Ensomhet kan gi tidlig død

En større metastudie viser at ensomme mennesker står i fare for å dø tidligere enn de med et godt kontaktnett rundt seg.

Ensomhet kan gi tidlig død

En større metastudie viser at ensomme mennesker står i fare for å dø tidligere enn de med et godt kontaktnett rundt seg.

2017-01-19-b.jpg

FOTO: Isakarakus-Pixabay.com

Forskere fra Brigham Young University i Utah, USA, har gjennomført en metastudie som inneholder 70 forskningsartikler i tidsrommet 1980 og 2014, med totalt over tre millioner deltakere. Forskerne er ikke i tvil om konklusjonen: Ensomhet og sosial isolasjon er sammenlignbart med andre risikofaktorer for tidlig død, som fedme, liten fysisk aktivitet og stoffmisbruk for å nevne noen. Dette er første gang man har gjennomført en metastudie hvor man spesielt har sett på effekten av sosial isolasjon og dødelighet.

– Vi må begynne å ta våre sosiale relasjoner mer på alvor, sier førsteforfatter av studien, Julianne Holt-Lunstad, i en aritkkel på nettstedet medicalnewstoday.com.

Medforfatter Tim Smith er enda mer bekymret: – Antallet mennesker som lever isolert og alene øker i hele USA, vi står i fare for å utvikle en ensomhetsepidemi hvis dette fortsetter, sier han.

En enkeltstudie gjennomført ved Universitetet i Chicago i 2014 går enda mer detaljert til verks for å si noe om hvordan ensomhet blant eldre kan påvirke dødeligheten: Ekstrem ensomhet kan øke risikoen for prematur død blant eldre med 14 prosent.

Kilder: journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691614568352

www.medicalnewstoday.com/articles/272705.php

Til toppen av artikkelen