Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Aktuelt

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 6, 2017, side 534-535

Bråk om Barnesakkyndig kommisjon

Først ble Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) stiftet. Så ble det intern strid om Barnesakkyndig kommisjon.

Fotnoter

1. NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? — Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker og utlendingssaker

Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) ble i slutten av mars stiftet hjemme hos psykologspesialist Einar Columbus Salvesen i Oslo. Nettverket har nå fått ca. 30 medlemmer, hovedsakelig sakkyndige psykologer. De ønsker at politikerne i valgkampen diskuterer omfattende endringer i hele barnevernssystemet.

Resten av artikkelen er sperret til 01-12-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen