Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Oppsummert

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 6, 2017, side 558-560

Fra dumme til smarte grupper

Knut Ivar Karevold

organisasjonspsykolog, førsteamanuensis II ved UiO og Handelshøyskolen BI, og direktør for GreeNudge

Hvis du vil fatte bedre beslutninger på jobb, dyrk tvilen og still spørsmål.

PSYKOLOGER FATTER BESLUTNINGER – på egen hånd og i samråd med kolleger. Blir beslutningene best når de tas alene, eller hjelper det å spørre andre til råds? Hva skjer hvis man involverer flere kollegaer og gjør valget i en gruppe?

Resten av artikkelen er sperret til 01-12-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen