Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Minneord

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 9, 2017, side 883

Harald Sandnes

1956–2017

Harald Sandnes

2017-09-31-c.jpg

HARALD SANDES VAR leder i Østfold lokallag siden 90-tallet. Det var med sorg at vi fikk melding om at Harald døde etter kort tids sykeleie 28. juli 2017, bare 61 gammel.

Harald var fra Ås og tok psykologstudiet i Oslo. Han jobbet hele sin psykologkarriere i Østfold, hovedsakelig ved BUP Fredrikstad, hvor han ble spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Harald hadde et stort personlig engasjement for psykologifaget og praktiseringen av det, uten at han begrenset seg til en enkel skoleretning. Det var psykologifaget som var viktig, og det preget også hans fagpolitiske engasjement hvor rammene for fagutøvelse stod i sentrum.

De siste årene bidro Harald betydelig til at psykologene i Østfolds kommuner fikk etablert et kontaktpunkt for å drøfte felles problemstillinger. Forebygging av psykiske plager var et av temaene han var opptatt av. På Psykologforeningens landsmøter og nasjonale lederkonferanser var Harald en av de mer aktive, og mange vil nok savne han.

Vi i styret for Østfold lokalavdeling fikk glede av Haralds lederskap hvor han alltid var godt forberedt. Han evnet å få til gode samtalene og faglige diskusjoner under styremøtene, og stilte alltid opp med servering av lokalt bakverk og pulverkaffe. Men ikke minst skylder vi ham en stor takk for det gode humøret og latteren.

Vi er takknemlige for den store innsatsen Harald Sandnes gjorde for Psykologforeningen i Østfold lokalavdeling.

Styret Østfold lokalavdeling.

Til toppen av artikkelen