Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Fra praksis

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 1, 2018, side 24-29

Det blir til mellom oss

Ingen blir til uten i samspill med andre. Utviklingsrettet, intersubjektiv terapi vektlegger hvordan selve relasjonen er endringsskapende.

Fotnoter

1. Kasus er fra en reell barneterapi i BUP, anonymisert, og gjengitt med samtykke fra familien.

du er så aleine i verda

Resten av artikkelen er sperret til 01-07-2018. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen