Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Fagessay

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 9, 2018, side 822-832

Bortenfor dødsdriften

Tekst Kari Høydahl

Kontakt kari.hoydahl@gmail.com

psykolog i privatpraksis og psykoanalytiker.

Når dagens psykoanalytikere søker å forstå destruktiv atferd, legger de mer vekt på pasientens relasjonelle erfaringer enn biologiske, medfødte drifter. Kan Freuds dødsdrift forkastes en gang for alle?

Fotnoter

1. Det kliniske eksempelet er anonymisert. Det vil bli drøftet senere i essayet.

2. Begrepet «Trieb» (drift) blir av Freud brukt som uttrykk for et slags indre uimotståelig press, som har sin kilde i noe kroppslig og som mål å eliminere spenning, og rettes mot et objekt som kan gjøre det mulig (Laplanche & Pontalis, 1973). Freud definerer drift som å «ligge i grenselandet mellom det mentale og det fysiske» (Freud, 1905/1953).

3. Jeg har i dette essayet valgt å oversette de fleste uttrykk fra de engelske utgavene av Freuds verker på den måten jeg oppfatter at de fleste bruker dem i dag, her «pleasure/unpleasure principle».

4. «the evil principle»

5. Behandlingsprosessen vil ikke beskrives nærmere her. Det kliniske eksempelet er brukt for å gi figur/grunn til objektrelasjonell og tilknytningsteoretisk forståelse av destruktivitet.

Petter1 forsøkte jevnlig å ta livet sitt. Når han fortalte om dette i behandlingen, uttrykte han tydelig skadefryd over hva han utsatte sine næreste for av skrekk og angst. Han ville straffe faren og moren ved nesten å ta livet sitt. Men han ville ikke fullbyrde selvmordet. Han holdt seg i live, men spilte russisk rullett med livet sitt. Foreldrene hadde ødelagt ham, og de skulle svi for det. Situasjonen virket fastlåst, Petter var i ferd med helt å ødelegge sitt liv. Han risikerte å miste sitt liv i utageringen overfor foreldrene, og all hans energi gikk til dette.

Resten av artikkelen er sperret til 01-03-2019. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen