Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Spesialistoppgaven

Temabilde

Innhold #2 2010

Formålsparagraf og redaksjonell uavhengighet Bjørnar Olsen
Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: Noen karakteristika Jan Skjerve, Sissel Reichelt
Multifamilieterapi for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser Mildrid Valvik, Siri Lyngmo, Tove Skarbø, Beathe Reiert Nilsen, Jan H. Rosenvinge
Å være til stede sammen: Oppmerksomt nærvær i psykoterapi Per-Einar Binder, Jon Vøllestad
Norske versjoner av Wechsler-skalaene for barn: En advarsel fra klinisk praksis Ole Bosnes
Eldres oppfattelse av emosjonelle ansiktsuttrykk Camilla Wennberg
Ei eviglang venting Arne Olav L. Hageberg
Trør til med psykologisk førstehjelp Nina Strand
Psykologer i media
Fra medisinsk modell til psykologisk lavterskeltilbud Ronald Grini
Bokanmeldelser
Psykologi – en helsevitenskap? Ingunn Skre,, Magne Arve Flaten, Jan H. Rosenvinge, 
Debatt
Om å dø for sitt folk eller å dø for seg selv Merete Liisberg
Doktorgrader
Arbeidsgiverlosen holder folk i jobb Truls Eskelund
Søk på drømmejobben! Tor Levin Hofgaard
Lønns- og arbeidsvilkår i private virksomheter Karsten Kragh Langfeldt
Tusen studenter
Skal styrke barns rettigheter Nina Strand
Leserne spør
Vel å merke