Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Emosjonell mishandling av barn

Temabilde

Innhold #5 2010

Når barn er i risiko for omsorgssvikt Lars Smith
Desorganiseret tilknytning i et psykobiologisk perspektiv Gunhild Kathrine Winther Skogli, Merete Glenne Øie
Barn av rusmisbrukere – drøfting av sentrale risikofaktorer Henning Mohaupt, Fanny Duckert
Fra biologisk forskning til klinisk praksis: Nytt om cannabis og schizofreni Else-Marie Løberg
Valg av evnetest har konsekvenser for vurdering av diagnosen psykisk utviklingshemning Lise Kjenseth
Primær selvevaluering Geir Scott Brunborg
«Hun mørke som ikke sier noe» Kristin Ribe
Fra klassens klodsmajor til eliteidrætsudøver Per Vinther/ Periskop
Brukermedvirkning i utdanningen Nina Strand
FN – et globalt DPS Christian Schlüter
Psykologer i media
Bokanmeldelser
Den kronglete veien frem til effektiv behandling Arnstein Mykletun et al.
Forskningsnotiser
Felles genetisk sårbarhet Nina Strand
Doktorgrader
Hvorfor intervjuet ikke Harald Eia meg? Magne Raundalen
Debatt
Når pasienten redigeres vekk Bjørnar Olsen
Hva ligger i ordet «medfødt»? Hanno Sandvik
Lovgiving og finansiering haster Tor Levin Hofgaard
Trygden ønsker elektroniske refusjonskrav Eilert Ringdal,
Leserne spør
Minneord: Minneord
Kongresser og konferanser