Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Historisk blikk på behandling av samer

Temabilde

Innhold #7 2010

Bjørn Christiansens minnepris for 2009 Monica Martinussen, Kirsten Rasmussen, Karl Halvor Teigen, Frode Thuen, Pål Johan Karlsen, Bjørnar Olsen
«... det er ingen rede at faa paa ham»: Samiske pasienters psykiatrijournaler 1902–1940 Sigmund Elgarøy, Petter Aaslestad
Felles oppmerksomhet og forståelsen av andres tanker, intensjoner og følelser i spedbarnsalderen Lars Smith
Utviklingen i barns utagerende atferd og mødres oppdragelsespraksis etter foreldretrening Sturla Fossum
Forekomst av språkvansker hos norske barn Lillian Hollund-Møllerhaug
Positiv maskulinitet: Et ressursfokus i møte med menn Jens Ramfjord
Når fienden er en selv Lisbet Jære
Etterlyste effektiv hjelp Nina Strand
Det store Vi i psykoterapi Nina Strand
– Jeg ønsket bare å jobbe Nina Strand
Viltert, stridt og hvitt om schizofreni
Psykologer i media
Øverst i bunken
Håp for pasienter med spiseforstyrrelser Nina Strand
Doktorgrader
Arbeidsløyse og psykologi Kjell Underlid
Debatt
Opp av godstolen kolleger, her er det penger å tjene! Christer Mortensen
Hva påvirker elevers læring? Terje Ogden
Bokanmeldelser
Ny satsing på habilitering og rehabilitering? Tor Levin Hofgaard
Lokal kriger for lav terskel Per Halvorsen
Leserne spør
Minneord: Minneord