Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Gutten som ikke ville ete

Temabilde

Innhold #10 2010

Selvmordsforebygging: Balansegang mellom realisme og optimisme Kim Larsen
«Selvmord er ikke akseptabelt og kan forebygges»: Holdninger til selvmord og selvmordsforebygging i Norge Heidi Hjelmeland
Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist (1937–2004) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus Finn Skårderud
Hvordan kan prinsipperklæringen bidra til å kvalitetssikre psykologisk praksis? Andreas Høstmælingen
Evidensbasert psykologisk praksis i praksis Rune Flaaten Bjørk, Simon-Peter Neumer
Ein opptur for mange Arne Olav L. Hageberg
– Terapi skapar fysiske endringar i hjernen
Psykologer i media
Høyretopp vil gjøre psykisk helsehjelp lett tilgjengelig Per Halvorsen
Universitetene blir bedre
The Infotainer Arne Olav L. Hageberg
Eksem: Descartes’ siste skanse? Arnstein Mykletun et al.
Doktorgrader
Forskningsnotiser
– Det e itj så gæli som æ trur! Nina Strand
Hva er det med In Treatment? Peder Kjøs
Helseforetakene plikter å gi likeverdig behandling til alle - Debatt Freja Ulvestad Kärki
Selvmål fra presidenten - Debatt Helge Holgersen & Ståle Pallesen
Perspektivløst om opptaksordning - Debatt Øyvind Sandsether
Mastere bør få kalle seg psykologer - Debatt Jonny Opstad
Når terapien skader Sigrun Tømmerås
Bokanmeldelser
Ingen veiledning uten kontrakt Nina Strand
Leserne spør
Lønnsoppgjøret i Oslo kommune Eilert Ringdal
Veiviser om depresjon til brukere og pårørende Nina Strand
Med lov skal landet bygges Tor Levin Hofgaard