Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Sentralstyret foreslår: Mastere inn i Psykologforeningen

Temabilde

Innhold #11 2010

Forskerne bør bruke Tidsskriftet strategisk Frode Thuen
Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: kunnskapsbidrag og forbedringsmuligheter Jan Skjerve, Sissel Reichelt
Norske psykologers bruk av tester Anja Vaskinn, Jens Egeland, Geir Høstmark Nielsen, Andreas Høstmælingen
Svake og sterke øyeblikk – Bygging av mestringstillit Hallgeir Brumoen
Barns aggressive atferd etter foreldretrening Sturla Fossum, May Britt Drugli, Bjørn Helge Handegård
Politiet skal speile samfunnet Svein Arthur Kallevik & Marianne Lind
Psykologer i media
Fakultetslederen i Bergen trekker seg Tekst: Astri Vannebo og Arne Olav L. Hageberg
Rådets vedtak må følges Astri Vannebo
Profesjonsrådet kan ikke gjøre bindende vedtak
Klar, ferdig, gå! Bjørnar Olsen
Bokanmeldelser
Demens utfordrer både velferden og folkehelsen Jens Christoffer Skogen & Arnstein Mykletun
Forskningsnotiser
– Tankene våre betyr ikke så mye Nina Strand
Er det bra å sitte i et utvalg? Magne Raundalen
Debatt
Kommentar
Engasjer dere i forskningsdebatten! Bjarne Hodne
Klar for neste etappe Nina Strand & : Arne Olav L. Hageberg
Kandidatene Nina Strand
NTNU med ny opptaksordning og nytt innhold Nina Strand
Få psykologer har hittil sykmeldt Arne Olav L. Hageberg
– En psykolog er en master med klinisk praksis Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke
Leserne spør
På vei mot en ny helsehverdag? Tor Levin Hofgaard