Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hjerneforskning gir håp for traumatiserte barn.

Temabilde

Innhold #12 2010

Veiledning eller bøker?
Problematferd som uttrykk for feilinnstillinger i hjernens stressresponssystem Nils Eide-Midtsand
Michael Jacksons nese Finn Skårderud
Fremmer pornografi voldsunderstøttende holdninger og seksuell aggresjon mot kvinner? Jim Aage Nøttestad, Svein Øverland, Gert Martin Hald
Internett-basert tilbakemelding i par- og familieterapi: Erfaringer med empiriinformert terapi Terje Tilden et al.
Når far ikke lenger er riset bak speilet – Grensesetting og foreldreskap i en omskiftelig tid Mona-Iren Hauge
– At eg ville døy, kunne ingen sjå Jacqueline Hellman & Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Beskjæringen av virkeligheten Ole Jacob Madsen
Filmindustrien fanget i Freud-myten Jan-Martine Sannes Berge & Øistein Norum Monsen
Terapi med kniven på strupen Harald Victor Knutson
Bokanmeldelser
Medias formidling av alkoholforskning Jens Christoffer Skogen et al.
Forskere på nåde
Forskningsnotiser
Å se forskjell på folk kan læres Nina Strand
Utbrent – men fortsatt i full gang Karen Kollien Nygaard
Debatt
Kommentar
Kunsten å virke sammen Marianne Røiseland
Frivillig førstesidestoff Nina Strand
– Finn løsninger sammen
Gir råd om mediekontakt Nina Strand
Minneord: Per Saugstad 1920–2010
Automatisk frikortordning
Privat helse Tor Levin Hofgaard