Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Kvinner som seksuelle overgripere

Temabilde

Innhold #6 2011

Ingen penis – ingen skade? Når kvinner begår seksuelle overgrep Gunhild Nystad Haugland, Ingrid Elisabeth  Nygaard, Jone Solberg  Vik, Torill Christine  Lindstrøm
Differensialdiagnostiske kriterier for autismespekterforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse Gunn Stokke
Språkbarrierer og profesjonell integritet i psykologers virke Hanne Skaaden, Tatjana Radanovic Felberg
Hvordan kan vold mot barn avdekkes i psykisk helsevern? Liv Røberg
Humanismens vilkår i prosedyrenes tid Torberg Foss, Åge Wifstad
Naturen som skjermingsrom Nina Strand  & Nils Henrik Huset
Psykologer i media
Nettverkbyggeren Nina Strand  & Lisbeth Andresen
Språklige bilder
Materialtretthet
Dialog – målet er ikke enighet Anne Hege Grung
Bokanmeldelser
Ikke all empati er empatisk Karen Kollien Nygaard
Debatt
Forskningsnotiser
Flere doktorer
Hva gjør barnehagene med barna? Henrik Daae Zachrisson et al.
Doktorgrader
Klare meninger og rett nakke Arne Olav L. Hageberg et al.
Med lisens til å meina Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke
Minneord: Stein Rønnow 1943–2011
Helsepolitisk vannskille Tor Levin Hofgaard