Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Den fenomenale kroppen

Temabilde

Innhold #7 2011

Bedrer ubevisst tenkning kvaliteten på komplekse beslutninger? Dag Nordahl, Linn Kathrin, K. Ilstad og, Frank Siebler
Den fenomenale kroppen Finn Skårderud
Narrativ eksponeringsterapi – en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser Anne Marita Milde, Tove Saga Nordling, Håkon Stenmark, Dag Øystein Nordanger
Bruker spør bruker: brukerperspektivet i psykisk helsevern Torkil Berge, Anne Vedlog, Petter Ekern
Livet i lys av sjølvmordet Arne Olav L. Hageberg
Telefonsamtale om eit dødsfall Kristine Tofte
Aldri helt fri fra apartheid Nina Arefjord et al.
Redd semikolonet!
Høyere terskel for bruk av tvang Nina Strand
Psykologer i media
Ensrettet effektivitet
Psykisk helsehjelp til papirløse Joar Øveraas Halvorsen
Vil doble forskningsbudsjett
Doktorgrader
Hva gjør gode terapeuter så gode? Nina Strand & Runar Tengel Hovland
Forskningsnotiser
Bokanmeldelser
Kontrollen med psykologien Ole Jacob Madsen
Debatt
Er det dialog? Steinar Bryn
Psykologforeningen utvider nedslagsfeltet Per Halvorsen & Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Vel å merke
Minneord: Carl-Martin Borgen 1917–2011
Debatten ingen vil ta Tor Levin Hofgaard
Felles helseportal
Kongresser og konferanser