Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Komplekse traumer

Temabilde

Innhold #10 2011

Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse Hanne Cecilie Braarud, Dag Øystein Nordanger
Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon? Nils Kaland
Sol og stål Finn Skårderud
Manualbasert terapi: erfaringer, muligheter og utfordringer Laila Kristin Stafset et al.
– Det finst sanningar å oppdaga Arne Olav L. Hageberg
Fra arkivet: 1974. Kommunepsykologen
Psykologer i media
Etterlyser psykologer mot tvang Nina Strand
Tankestrek – et allsidig skilletegn Dag Gundersen
Hestene står i regnet
Hva ligger øverst i bunken av faglitteratur akkurat nå, Gro Mjeldheim Sandal?
Plikttid
Mangelfull vurdering av elever fra språklige minoriteter Astri Heen Wold
Bokanmeldelse
Den fantastiske kroppen Hege Gjessing
850 kroner Svein Øverland
Debatt
Kommentar
Vanskeligere å avsløre forskningsjuks
Er nakkesleng en funksjonell lidelse? Arnstein Mykletun,
Gir skolepolitikerne strykkarakter Nina Strand & Paal Audestad
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Klar tale fra populær formidler Svein Arthur Kallevik
Trenger Norge psykologer? Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Vel å merke