Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Barnevern i Norden

Temabilde

Innhold #11 2006

Bjørn Christiansens minnepris for PMT-artikkel Torkil Berge, Fanny Duckert, Monica Martinussen, Inger Hilde Nordhus
Nordisk barnevern: Variasjoner i normer, holdninger og praksis Turid Vogt Grinde
Kan noen traumatiserte pasienter ta skade av eksponering for minner om traumer? Marit Hokland
Tjenestetilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser: En nasjonal kartlegging i primær- og spesialisthelsetjenesten Jan H. Rosenvinge, Gunn Pettersen
Kognitiv atferdsterapi i gruppe ved kroniske smertetilstander: Erfaringer fra en smerteklinikk Linn-Heidi Lunde & Inger Hilde Nordhus
Politiet kan vurdere risiko for partnarvald Svein A. Alfarnes
Terapeutisk arbeid og profesjonell utvikling: En internasjonal studie David E. Orlinsky & Michael Helge Rønnestad
Måling av utbrenthet: Maslach Burnout Inventory Astrid M. Richardsen & Monica Martinussen
Lar det ikke bli i familien Svein Arthur Kallevik
Kunsten å improvisere Nina Strand
Kognitiv åtferdsterapi 1 – Sovemedisin 0 Arne Olav L. Hageberg
Kva ligg øvst i bunken av fagstoff?
Formidling, fornuft og familievern Arne Olav L. Hageberg
Psykologi i beste sendetid Liv Jørgensen
Er du emosjonelt oppdatert? Eivind Balsnæs
Psykologer i media
Sudbø og Frida: om forskningssamarbeid og innsatsstyrt finansiering ved universitetene Ingunn Skre
Å gjøre barn til lesere Ruben Eliassen
Forskningsnotiser
Forskningsnytt
En annen virkelighet: Siri Gullestad og Bjørn Killingmos «Underteksten» Helge Holgersen
Bokanmeldelse Gro Ellen Mathisen
Ingen fagutvikling uten forskning An-Magritt Aanonsen
Barndom på vent Arne Olav L. Hageberg
Verdens beste plaster Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Vel å merke