Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Læring i praksisfellesskap

Temabilde

Innhold #1 2006

Høgskulane og utdanning for praksis Tor-Johan Ekeland
Selvregulert læring i praksisfellesskap Ole David Brask
Regresjon som vekstmulighet i terapi med depriverte barn Eldfrid Amlund
Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold Marianne Haugvik, Unni Tanum Johns
Innsattes forslag til å forebygge isolasjon i sikkerhetscelle Jan Stang, Bjørn Østberg
Psykisk helsereformen – midler og mål Arne Holte
Lærings- og mestringssentrene: Fagkunnskap og brukererfaring som likestilte bidrag Cecilie Skule, Heidi Kvalvaag, Jon Johnsen
Menneskerettighetene viktige for psykologer Svein Arthur Kallevik
Gir psykologisk støtte til jordskjelvofre Terese Aalborg, Michael Nielsen
Mental helse-rehabilitering i Afghanistan: Vann og pepper under et tre Anne Hertzberg
Audition Arne Berggren
Forskningsnytt
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser Kirsten Rasmussen
Asylsøkerbarn skal ha rettsvern og omsorg An-Magritt Aanonsen
Norsk Barnesmerteforening stiftet Borrik Schjødt
Leserne spør
Vel å merke