Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Depresjon og psykose

Temabilde

Innhold #2 2006

Tvillinger i psykologien og i hverdagslivet Anne Mari Torgersen
Depresjon ved psykose – forståelse og kliniske implikasjoner Roger Hagen, Rolf W. Gråwe, Kjersti Støen Grotmol, Heidrun Skjåk Holen
Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Anne Stine Høvo Meltzer, Eva Steinbakk
Tidlig intervensjon for barn med Downs syndrom: En atferdsanalytisk tilnærming Børge Holden, Jens Petter Gitlesen
Psychotherapy in Gaza: Application of psychotherapy in a non-western society Touraj Ayazi
Jeg kan ikke ha det slik! Eller kan jeg det? – «mindfulness» og aksept i psykoterapi Svein Gran
Diagnostisering av små barn: Nytt revidert system Bente Nilsen
Multifactor Leadership Questionnaire som mål på lederatferd Hilde Hetland, Gro M. Sandal
Forpliktelse til dialog Nina Andresen, Elin Wormnes
Praat afrikaans met die mense! Knut Dalen
En angstfylt bekjennelse: Tunnelskrekk Beate Heide
Forskningsnytt
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser Jon Sletvold
Utfordringer for psykologer og psykologien An-Magritt Aanonsen
Betre kontakt med samfunnet Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke
Leserne spør
Minneord: Minneord: Einar Tellef Dannevig Tor Jakob Sandvik, Gjermund Tveito, Torleiv Odland
Minneord: Minneord: Einar Tellef Dannevig Per Harbitz, Turid Nylund, Jon Sletvold
Minneord: Minneord: Inger-Marie Eieland Turid Vogt Grinde
Minneord: Minneord: Nils Roald Grødal Helge Jordahl