Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Barn og kreft

Temabilde

Innhold #6 2007

Psykologiske perspektiver på kreft Gerd Inger Ringdal
Barn og kreft: Barns tilpasning til og forståelse av alvorlig sykdom Trude Reinfjell, Trond H. Diseth, Arne Vikan
Livskvalitet hos pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom: norsk versjon av The Perceived Quality of Life Scale Einar Haave, Siri Skumlien, Harald Engvik
Alvorlig nedsatt bevissthet etter ervervet hjerneskade Marianne Løvstad,, Anne-Kristine Schanke,
Bruk av Strenghs and Difficulties Questionnaire i kartlegging av psykiske vansker hos barn med utviklingshemning Veslemøy Sandvik, Mari Hysing, Astri J. Lundervold 2,3
Åpenhet og helhet ti år etter Arild Gjertsen
Psykologroller på sengepost i psykisk helsevern Vidar Steffensen
Bevar håpet Nina Strand
Vil lære opp familien og samfunnet Svein Arthur Kallevik
Kva ligg øvst i bunken av faglitteratur nett no? Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Sjelden fugl i Kabul Anne Hertzberg
Bru over opprørt hav Arne Olav L. Hageberg
Ikke patent
Prestekragejenta Beate Heide
Forskningsnytt
Doktorgrader
Freuds rekviem Kim Larsen
Bokanmeldelser
Har vi fått skikk på skikketheten? Ingunn Skre
Debatt og kommentar
Gode sjefer
Å leve med schizofreni Randi Magnussen
Evidensbasert psykologisk praksis An-Magritt Aanonsen
Ut på tur med nordlandsavdelingen Kari Normann
Vel å merke