Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Atferdsproblemer i skolen

Temabilde

Innhold #5 2006

Et enhetlig hjernesinn: Integrert forståelse av psykiske lidelser Roar Fosse
Et nytt program for forebygging av atferdsproblemer i skolen Nils Eriksen
Arbeidsferdighetsprofil: Et kriteriebasert kartleggingsverktøy for fungering i arbeid Tor Brekke, Jan Olav Vik, Hilmar Nordvik
Om bare Jeppe visste… – EMDR og rusbehandling Janne Ekeberg Amundsen, Kjetil Kårstad
Sammenligning av WISC-R- og WISC-III-skårer i et klinisk utvalg: Svakheter i WISC-III-normer eller foreldete WISC-R-normer? Hilde Sundberg, Jens Egeland, Tor Herman Andreassen, Odd Stensli
En løsningsfokusert tilnærming til pårørendegrupper Lise Carol Ellis
Piken, døden og livet: Betraktninger om anorexia nervosa Astri Johnsen
Akkurat passe ledende Liv Jørgensen
Uforløst Bjørnar Olsen
– Mange har fått det verre Arne Olav L. Hageberg
Vår mann i Haag Arne Olav L. Hageberg
God tannhelse er ingen selvfølge Carl Christian Blich
Forskningsnytt
Kartleggingsinstrument for selvopplevelsen ved psykose Leif Jonny Mandelid
Forskningsnotiser
Debatt og kommentar
Gnistrende gretten Liv Jørgensen
Akseptering og oppmerksomt nærvær Svein Gran
Bokanmeldelser Aina Frydenlund
Det trengs et krafttak for psykisk helse i kommunene An-Magritt Aanonsen
Vil lovfeste bruken av sakkyndige Arne Olav L. Hageberg
Leier utval med vidt mandat Arne Olav L. Hageberg
Vil organisera dei masterutdanna Arne Olav L. Hageberg
Kollegastøtte i Akershus
Vel å merke