Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet

Temabilde

Innhold #6 2006

Psykisk helsevern for personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer Rolf W. Gråwe
Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet: Integrert behandling i oppsøkende poliklinisk team Petter Lohne, Tove Buseth
Mestring av prestasjons- og eksamensangst: Forståelse og behandlingsmetoder Bjørn Wormnes, Helge Hauge, Ingrid Dundas, Stein Erik Wormnes
Use of Aversive and Restrictive Interventions in Behavioral Treatment Svein Eikeseth, O. Ivar Lovaas, Børge Holden
Eksternalisering som metode i direkte arbeid med små barn Elisabeth Gerhardsen
Endringsbetingelser i Angstmestringsgruppe Kristin Jakoba Dahn
Travelt til stede Liv Jørgensen
Habil lagspelar Arne Olav L. Hageberg
Det luktar psykolog Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Kan nevrobiologisk forskning «løse» rusmiddelproblemene? Jørg Mørland
Terapi på åpen gate Bent Storå
Fullkommen lykke Liv Jørgensen
Forskningsnotiser
Endringer i psykolog- og Psykologiutdanningene
Bokanmeldelser Jarle Eid
Psykologi – et forskningsbasert fag Rune Frøyland
Fleire psykologar til kommunane Arne Olav L. Hageberg
Ein variert kvardag Arne Olav L. Hageberg
Er du faglig oppdatert? Arne Olav L. Hageberg
Foreningsarbeid i hastighetens tid Nikolaj Kunøe
Leserne spør
Vel å merke