Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Fedres deltakelse i barneomsorgen

Temabilde

Innhold #7 2006

De nye fedrene og kjønnskontraktens forvandling Øystein Gullvåg Holter
Midt i tredje akt? Fedres deltakelse i det omsorgsfulle foreldreskap Hanne Haavind
Tidlig mor–barn-samspill i norske familier Kari Killén, Trine Klette, Espen Arnevik
Ny norsk WISC-III: Fare for overdiagnostisering av språklige vansker? Jens Egeland, Tor Herman Andreassen, Hilde Sundberg, Odd Stensli
En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser Bjarne Hansen, Patrick A. Vogel
Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern John Agnar Johansen, Kristin Cordt-Hansen
Beretningen om en tidlig, varslet død og et liv å leve Svein Arthur Kallevik
Psykolog frå dør til dør Arne Olav L. Hageberg
Fungerende entusiast Liv Jørgensen
Psykolog i grenseland Bente Riise
Å blø for sine pasienter Svein Øverland
Psykologer i media
Debatt og kommentar
Testosteron gjør inntrykk, men kanskje bare på kort sikt
Forskningsnotiser
Politisk korrekthet og andre feilgrep i psykologien Kim Larsen
Bokanmeldelser Marit Ihle
Psykologforeningen i eget hus! An-Magritt Aanonsen
Akutt engasjement Liv Jørgensen
Nye krav til privatpraktiserende Eilert Ringdal
Oppgjør i offentlig sector Eilert Ringdal
Vel å merke