Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Komplisert sorg

Temabilde

Innhold #8 2006

Complicated Grief: From Diagnostic Formulation to Clinical Implications Robert A. Neimeyer
Komplisert sorg: teori og behandling Atle Dyregrov
Hvordan ønsker unge selvmordsetterlatte å bli møtt av psykologer? – en brukerundersøkelse Kari Dyregrov
Kognitiv terapi ved sorg Ruth Malkinson
Traumatisk sorg og kognitiv parterapi Therese Brask-Rustad
Psykoterapi med en døvblindblitt mann: språklige utfordringer og relasjonens muligheter Maj Volden
Saman i sorg og glede Arne Olav L. Hageberg
Susanne 8 år skrev bok om sorg Nina Strand
– Sorgen førte oss fra hverandre Nina Strand
Berusende pågangsmot Liv Jørgensen
Gode bekymringar i Riva del Garda Solfrid Raknes
Psykologer i media
Sakkyndiges fremtreden i fylkesnemnda Peter Georg Zehentbauer
Forskningsnotiser
Ulike oppfatninger av uttrykt negativitet i parforhold
Doktorgrader
Entusiastiske medarbeidere Torkil Berge
Bokanmeldelser Truls Ryum
Forsvarlig bruk av tester og psykologers ansvar An-Magritt Aanonsen
Vel å merke
Leserne spør