Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Dårlige kår for ytringsfriheten i helsetjenesten

Temabilde

Innhold #6 2012

Psykose hos unge: Gjenkjenning og behandling Kjersti Karlsen, Else-Marie Løberg
Tilknytningsteori anvendt på parrelasjoner. En litteraturgjennomgang Roger Ekeberg Henriksen, Frode Thuen
Hva er Q-metodologi, og hvordan kan den brukes i psykologien? Ingunn Størksen
Mindfulness-basert kognitiv terapi og forebygging av depressive tilbakefall: Bakgrunn, design og empirisk evidens Bergljot Gjelsvik, Melanie Fennell
– Gammeldagse ledere tåler ikke kritikk Tekst: Nina Strand
– Ein leiar er lojal mot systemet Arne Olav L. Hageberg
Dette bør du vite om ytringsfrihet
Myter om aldring – nærgående symptombeskrivelse basert på egne erfaringer Ivar A. Bjørgen
Psykologer i media
Psykologtypologer
Leserspørsmål
Helseledelse
Bokanmeldelser
Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn? Arnstein Mykletun, Miriam Evensen, Katrin Hagen, Kjell Vaage
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Den minst elskede pasienten Tekst: Nina Strand
Fare for etterskjelv? Karen Kollien Nygaard
Debatt og kommentar
Menneskelig suksess Prableen Kaur
Ny ordning for rapportering av feil Nina Strand
Faglige veileder i førerkortsaker
I det kliniske hjørnet Tor Levin Hofgaard
Leserne spør Andreas Høstmælingen
Velkommen til sosialt og faglig fellesskap