Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Urovekkende om seksuelle krenkelser i Norge

Innhold #10 2012

Foreldres innvirkning på tenåringers alkoholbruk Anne Bolstad
Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge Iris M. Steine, Anne Marita Milde, Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Inger Hilde Nordhus, Jelena Mrdalj, Ståle Pallesen
Oppvekstforhold, levekår og risikofaktorer for tilbakefall hos seksualforbrytere i fengsel: Skiller de seg fra øvrige innsatte? Jim Aage Nøttestad, Johan Håkon Bjørngaard, Kirsten Rasmussen
Kroppsfølelsen – Om å tenke med tærne. Og om å kysse med tærne. Nevropsykoanalytiske strøtanker med utgangspunkt i Auguste Rodins (1840–1917) skulptur Tenkeren. Finn Skårderud
Med 22. juli som bakteppe Nina Strand, Siv Dolmen
Speilvendt
Psykologer i media
Gresk og latin i norsk
Øverst i bunken
Den almenpraktiserende lege – psykologens naturlige samarbeidspartner?
Miljøkrise – aksept eller resignasjon?
Bokanmeldelser
Forvaring og forsvaring Svein Øverland
Debatt
Forskingsnotiser
Oppvekstmiljøet er viktigst Nina Strand
Doktorgrader
– Terapeuter vet at det finnes mange som ikke blir bedre Nina Arefjord, Kari Lossius
Forventninger til statsbudsjettet Tor Levin Hofgaard
Leserne spør