Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Demens i et hyperkognitivt samfunn

Temabilde

Innhold #1 2013

Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Aslak Steinsbekk, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Marit By Rise
Demensutredning ved hjelp av MMSE-NR, klokketesten og pårørendeskalaer Martin Bystad, Arvid Skjerve, Carsten Strobel
Mestringsstrategier blant tunghørte studenter Anne Marie Kjeka
Forklaringer på individuelle forskjeller i tilknytningsmønstre hos barn og voksne Anne Mari Korbøl Torgersen
Psykolog på legesenter Elisabeth Tufte Sand
Psykologi på narkokrigens slagmark Lisbet Jære, Alfredo Durante
P? Karl Halvor Teigen
Psykologer i media
Nye fagetiske og politiske problemstillinger
Gjengangere
Helhetlig helse
Bokanmeldelser
Mens vi venter på DSM-V Ole Jacob Madsen
Debatt og Kommentar
Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Kjell Vaage
Forskningsnotiser
Optimisten i og blant oss Svein Olav Daatland
Doktorgrader
Demens og livskvalitet Nina Strand, Siv Dolmen
«Se meg i øynene. Ta deg tid» Nina Strand, Morten Brun
Hva tjener studenter? Julius Okkenhaug
Psykologi som samfunnsfag Tor Levin Hofgaard
Minneord: Daniel N. Stern 1934–2012
Leserne spør
Vel å merke