Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Arkitekturpsykologi

Temabilde

Innhold #8 2007

Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer Oddvar Skjæveland
Identitet og sted: En sammenligning av tre identitetsteorier Åshild Lappegard Hauge
Psykologiske perspektiver på forholdet mellom menneske og natur Einar Strumse
Helbredende kunst – finnes det? Betydningen av utsmykking og estetikk i helseinstitusjoner Arnulf Kolstad
Reflections on an Agentic Theory of Human Behavior Albert Bandura
Effektivitet ved psykoterapeutisk behandling gjort av viderekomne studenter Truls Ryum, Tore C. Stiles, Patrick A. Vogel
Hvorfor mislykkes behandlingen? En undersøkelse av kognitiv funksjon og personlighet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering Jan Stubberud, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
Aggression Replacement Training John H. Stamnes & Arne Bjørnseth Moe
20 års kamp for et alternativ til vold Svein Arthur Kallevik
Connecting people? Kim Larsen
Doktorgrader
Lei av å være psykolog Peder Kjøs
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Barn i risikosamfunnet Lars Fr. H. Svendsen
Prisverdige psykologer An-Magritt Aanonsen
Helsebiblioteket – nesten som nøkkelen til Provence … Tove Bliksrud
… § 5–1. Rett til innsyn i journal Christian Zimmermann
Vel å merke