Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Oppmerksomhet og hukommelse

Temabilde

Innhold #2 2005

I tsunamiens kjølvann Atle Dyregrov
Validering av normer for oversatte tester av oppmerksomhet og hukommelse i et norsk normalutvalg Jens Egeland, Kjetil Sundet, Nils Inge Landrø, Bjørn Rishovd Rund, Arve Asbjørnsen, Kenneth Hugdahl, Anders Lund, Atle Roness, Kirsten Stordal
Mestring av kronisk sykdom – å vokse opp med barneleddgikt Elin Fjerstad
Spill og samspill i terapi med unge gutter Jørgen Blom
Ordet fanger Nils Christie
Sekundær traumatisering, vikarierende traumatisering og omsorgstretthet Torkil Berge
The Big Five Inventory på norsk Harald Engvik, Hallvard Føllesdal
Gaustad sykehus – gjennom en ansatts øyne Halvor Nordeng
Møte med vold og traumer i Sør-Afrika Nina Arefjord, Kari Lossius
Eit rop om hjelp Are Kalvø
Evidenskravet i psykoterapi
Mozart-effekten: En vitenskapelig legende
Bokanmeldelser
Ny landsmøteperiode An-Magritt Aanonsen
Med hjertet i velferds-Norge Richard Knoff, Nina Strand
Diskusjonsgruppe for psykologer på Internett Svein Øverland
Leserne spør
Psykologer skal fortsatt avgi erklæringer for trygden!
Erklæring for Aetat
Nytt tak for egenandeler
Erklæringer for trygden
Salærsatsene
Kurs for etablerere
Forhandlinger i helseforetakene
Kurs om moderne journalhold
Nye skjemaer – forskningsetikk
Kurs om hørselshemmede