Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Østlige og vestlige psykoterapeutiske tradisjoner

Temabilde

Innhold #5 2005

Diabetes og psykisk helse Randi Abrahamsen
Østlige og vestlige psykoterapeutiske tradisjoner – forskjeller knyttet til mestring og kontroll Lillian Hjertnes, Torill Christine Lindstrøm, David Lackland Sam
Behov for reinnleggelser etter et bredspektret dagbehandlingstilbud for pasienter med personlighets-forstyrrelser Ole Johan Hovland, Bjørn Bøe
Håpløse kvinner, eller kvinner i en håpløs situasjon? Aud Rørvik
Bruk av genogram i terapi med barn og ungdom Henriette C. Alsing
Norske versjoner av NEO PI-R og NEO FFI Øyvind L. Martinsen, Hilmar Nordvik, Laila E. Østbø
Psykologisk trendbarometer: Sissel Reichelt Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs
Selvhjelpsgrupper gir angst en mening Margit Gyllenhammar
Samtalegrupper for pårørende til personer med ervervet hjerneskade Per H. C. Wathne
Imitasjon og kommunikasjon – fra spedbarn til voksne med store kommunikasjonsvansker Hanne C. Braarud, Mikael Heimann
Master i psykologi – en trussel?
Valgets kval og bevisst eller ubevisst tenkning
Doktorgrader
Bokanmeldelser
Situasjonen i psykisk helseområdet An-Magritt Aanonsen
Europeisk standard utfordrer norsk psykologutdanning Nina Strand
Vel å merke
Leserne spør