Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Å miste en pasient i selvmord