Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Trening i foreldreferdigheter

Temabilde

Innhold #7 2005

Kim Larsen tildeles Bjørn Christiansens minnepris Torkil Berge, Fanny Duckert, Monica Martinussen, Inger Hilde Nordhus
Parent Management Training – Oregon-modellen – Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge Roar Solholm, Elisabeth Askeland, Terje Christiansen, Mona Duckert
En sammenligning av Wechsler Adult Intelligence Scale/Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised med Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence i et norsk klinisk utvalg Ole Bosnes
Ta ordet – før du forlater universitetet! – Et forebyggende kurs for studenter ved Universitetet i Oslo Rigmor Mogård
Parent Management Training – Oregonmodellen: Allianse og samarbeid Anett Apeland
Det må jo være farlig når jeg er så redd … – – Fobi for tannbehandling hos en mann med alvorlig psykisk utviklingshemning Gunn Stokke
Perspektiver på psykosomatiske lidelser – to inspirasjonskilder Lars E. Aagaard
Minneprisen – skrivingens antitese Nina Strand
– Vi er alle freudianere Nina Strand
Mulighetenes barn Loveleen Rihel Brenna
Psykologisk trendbarometer: Rolf Sundet Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs
Lesernes mening om Tidsskriftet Torkil Berge, Monica Martinussen
Debatt og kommentar
Forskningsnytt
Bokanmeldelser
Skuffende lønnsoppgjør Rune Frøyland
Martin Seligman kommer til Oslo Nina Strand
Bruk av elektroniske journalsystemer i helsevesenet
Vel å merke