Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Omsorgssvikt ved barneverninstitusjoner

Temabilde

Innhold #8 2005

Historien – reservat eller ressurs? Kjersti Ericsson
Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger Atle Dyregrov, Unni Heltne
Parent-Child Interaction Therapy – Med terapeuten på øret Åse Bjørseth, Anne Kristine Wormdal
Psykisk helse og holdning til kristendommen blant skoleelever i Norge Leslie J. Francis, Trond Enger
De små ting… Arild Aambø
Flerfamiliegruppe med foreldre til barn med Asperger syndrom Inger Johanne Storesund
Pittsburgh Sleep Quality Index Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Siri Omvik, Børge Sivertsen, Stig Berge Matthiesen, Bjørn Bjorvatn
– Fagetiske klager er et sunnhetstegn
Scenekultur blant profesjonsstudentene i Bergen Christian Moltu, Kristin Tufteland
Gi meg en jobb som kan rasjonaliseres bort! Bjørnar Olsen
Forskningsnytt
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser Fred Asknes
Hvor blir det av kommunesatsingen i psykisk helsearbeid? An-Magritt Aanonsen
Fylkesavdeling med ny arbeidsmodell Nina Strand
Studentpolitikk på tvers av landegrensene Tine Levernes
Leserne spør
Vel å merke