Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykologer mener de kan for lite om sex

Temabilde

Innhold #2 2013

Seksualitet som tema blant norske psykologer i klinisk praksis Bente Træen, Sidsel Schaller
Hvordan bruker voksne innvandrere et psykologisk lavterskeltilbud? En kort evaluering Åshild Berle Fuglestad, Anne Marita Milde
Er det forskningsmessig støtte for at oppmerksomt nærvær hjelper ved rusproblemer? Ingrid Dundas, Kari Ravnanger, Jon Vøllestad, Per Einar Binder
Transcranial direct current stimulation – en behandlingsmetode ved depresjon og Alzheimers sykdom også i Norge? Martin Bystad, Asbjørn Fagerlund, Per M. Aslaksen
Journalisten som brått forsto kvifor psykologar ikkje spør om sex Arne Olav L. Hageberg
SexQuiz
Psykologer i media
Når nøden er større enn midlene Eva Brekke
Barneterapi
Orden i ordrekkene
Barnehageeksperimentet Øystein Helmikstøl
Det femte vinduet Hanna Bovim Bugge, Jill Moursund
Realpolitikk
Bokanmeldelser
Subjektets stemmer Siri Erika Gullestad
Debatt og kommentar
Kamp er nødvendig Odd Volden
Forskningsnotiser
Tidlig oppdagelse av bipolar lidelse Nina Strand, Karl Braanaas
Doktorgrader
Regjeringen er vag og uinspirert Tor Levin Hofgaard
Sett dagsorden på landsmøtet
Minneord: Ingrid Johanne Gjerde 1948–2012
Leserne spør