Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Tilknytning

Temabilde

Innhold #10 2007

Når klienten styrer behandlingen Anne-Grethe Tuseth
Familial Contributions to ADHD: An Attachment Perspective Patricia M. Crittenden, Gunhild Rindal Kulbotten
Tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre: et behandlingsperspektiv Teija Anke
«Har du lest om meg?» Et moderne kleiniansk bidrag til den relasjonelle vendingen i psykoanalysen Eystein Victor Våpenstad
En gjest som aldri går: Å leve med kronisk sykdom i familien Elin Fjerstad & Janne Stene
Solveigs savn: Refleksjoner i etterkant av et forskningsintervju om selvskading Anita Moe
Fagleg treffpunkt i utvikling Arne Olav L. Hageberg
Øyeblikkets betydning i mesterlig mestermøte Svein Arthur Kallevik
Psykologer i media
Kongress med mørkt bakteppe Jan-Martin Berge
Pasientens mange dimensjoner Jan-Martin Berge
Alle søstrer er hunkjønn
Forskningsnytt
Bokanmeldelser
Doktorgrader
Psykometrisme Marit Netland
Joker Nord Ståle Fredriksen
Kongresser: fag og politikk An-Magritt Aanonsen
Leserne spør
– Gjør en forskjell! Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke
Minneord: Inger-Elisabeth Haslund (1950–2007)
Minneord: Geir Arne Johansen (1969–2006)
Minneord: Sigrunn Foss (1943–2007)