Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

40 000 barn blir mobbet

Temabilde

Innhold #3 2013

Hvordan kan oppmerksomt nærvær hjelpe ved rusproblemer? Ingrid Dundas, Kari Ravnanger, Jon Vøllestad, Per Einar Binder
Posttraumatisk stressforstyrrelse er forbundet med kognitive dysfunksjoner Grethe E. Johnsen, Pushpa Kanagaratnam, Arve E. Asbjørnsen
Hvordan oppleves MR-undersøkelser av barn? Marius Kalsås Worren, Kenneth Hugdahl, Lars Ersland, Kerstin J. Plessen
Hva er helhetlig behandling når én skal dø og én skal fortsette å leve? Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo
Når barn blir fritt vilt Nina Strand
Kvifor eg vart så glad i ungdommane på senteret Erling Lægreid
Vår psykiatriske hverdag
Ulike
Psykologer i media
Arbeidspolitikk
Finans og følelser Øystein Nilsen
Bokanmeldelser
Å spille hverandre gode Marte Buaas
Hvor er psykologene? Karine Skaret
Debatt og Kommentar
Effekt av langvarig psykodynamisk terapi Gunhild Rindal Kulbotten
Fellesfaktorer: ingen kur for alt John Kjøbli, Terje Ogden
Forskningsnotiser
Klar for neste level Arne Olav L. Hageberg, Bjørn Erik Larsen
Doktorgrader
Bedre kvalitetssikring av psykologisk vitenskap Tor Levin Hofgaard
Leserne spør