Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hva gjermmer seg bak «Organisasjonskultur»?

Temabilde

Innhold #4 2013

Selviakttakelsen – Om øyet, ansiktet og kroppen i speilet. Om selvportretter som portretter av selvet gjennom tidene. Finn Skårderud
Fellesansiktet – Om ansiktet og følelsesbevissthet i barokken. Finn Skårderud
Den nakne sannhet – Forvridd, plaget og naken. Melankoli og provokasjon. Finn Skårderud
Memento mori – Forgjengeligheten. Finn Skårderud
Blodig alvor – Flytende kropper. Selvportretter laget av eget kjøtt og blod. Finn Skårderud
Forkledersken – Kroppens og selvets maskerade. Lek med identiteter. Finn Skårderud
Organisasjonskultur: En begrepsavklaring Henning Bang
«Jeg gjorde feil» – Det finnes psykologer som vil snakke om sin dårlige dømmekraft.
Psykologer i media
Spesialistordningen
Bindestrek og tankestrek
Psykisk helse må inn i barns hverdag
Bokanmeldelser
Hold it – hold it – hoooold it!! Svein Øverland
Debatt og kommentar
Plikt til å sjå – evne til å handle Ragnhild Lied
En «sykt seriøs» ungdomsgenerasjon? Kristinn Hegna, Guro Ødegård, Åse Strandbu
Doktorgrader
– Trening på jobb senker ikke sykefraværet Nina Strand, Marianne Lind
Forskningsnotiser
Psykologisk lavterskel – en suksess på gang Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Minneord: Kjell Von Krogh 1927–2013
Minneord: Edvard Børretzen 1952–2013
Minneord: Sigurdur Sveinn Petursson 1969–2013
Vel å merke