Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Kognitiv miljøterapi

Temabilde

Innhold #11 2007

Psykologer og miljøterapi Inge-Ernald Simonsen
Kognitiv miljøterapi i et erfaringslæringsperspektiv Inge-Ernald Simonsen
Ambisjonsnivå og gruppefungering Ole David Brask
Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose Siri Helle
Positivt samspel i demensomsorga: Har rettleiing med Marte Meo-metoden effekt? Ingunn Hatløy, Rigmor Einang Alnes
Bruk av metaforer: Et narrativt perspektiv på terapi Reidar Selbekk
Vil ha et karismatisk tidsskrift Nina Strand
Kunstpause
– Aksept gir frihet til endring Nina Arefjord, Nina Elin Andresen
En fødselshjelper i psykisk helsevern Beate Heide
Psykologer i media
Tverrfaglig pluralist Nina Strand
Rom for stemmer
Ansvar? Nei takk! Bjørnar Olsen
Forskningsnytt
Min afrikanske reise Astri Johnsen
Fliret Kjell Underlid
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Homo vulnerabilis – det sårbare mennesket Sturla J. Stålsett
Opptrappingsplan for rusfeltet An-Magritt Aanonsen
(Nesten) alt du trenger å vite Arne Olav L. Hageberg
60 år og like naiv Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Vel å merke