Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Kan vi stole på tvillingforskningen?