Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Seksuelle problemer hos traumerammede

Temabilde

Innhold #1 2004

Et fargerikt tidsskrift Torkil Berge
Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer – Del I: Teoretisk bakgrunn Elsa Almås, Esben Esther Pirelli Benestad
Barn med leddgikt og psykologisk behandling Anne Vaglum
Marte Meo: En veiledningsmetode anvendt i demensomsorgen Ingrid Hyldmo, Inger Hilde Nordhus, Reidun Hafstad
Kjærlighet i terapirelasjonen Marit Andersen Østberg
Gruppe for gutter med korte lunter: Suksess eller kaos? Anne Stilloff, Bettina Sunde, Helen Solås
Hypotetisk tenkning i terapi Ronald Grini
Nye utfordringer i gruppeterapi Hanne Gjermo et al.
Ny spalte om testpsykologi Ståle Pallesen, Gro Mjeldheim Sandal
Cattells 16PF5 i norsk utgave Hilmar Nordvik
Aktivt, Aktuelt og Artig! Marte Nilsson, Hanne Rieber, Ingunn Skre, Vibeke Stalsberg, Jørgen Sundby, Dagfinn Sørensen
Nye markeder venter Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs
Minnepris til Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen
Operative psykologer med forskersjel Intervju med Jarle Eid, Bjørn Helge Johnsen
Forskningsnytt
Høg temperatur i barnefordelingssaker Knut Dalen
Hvor går fagetikken? Kjersti Arefjord, Nina Berg
Stueveggen forteller Inge Eidsvåg
Doktorgrader
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Psykologrollen og psykologutdannelsen An-Magritt Aanonsen
Psykologer og kvinnelig seksualitet
Kan Anonyme Alkoholikere være en ressurs for psykologyrket?
Fagetisk råd – veiledere og voktere
Viktige saker for NPF
Fagetisk dilemma i Rogalandsavdelingen
Språk er makt
Vel å merke