Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Seksuelle overgrep

Temabilde

Innhold #10 2006

Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter Odd Arne Tjersland
Mor-datter-forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp Monica Juuhl-Langseth 1, Odd Arne Tjersland2, Wenke Gulbrandsen3, Tine Jensen4, Svein Mossige5, Sissel Reichelt2
Hugdahls Stroop Test anvendt på menn i manuelle yrker Rita Bast-Pettersen
Bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemning: Atferdsproblemer og bruk av psykotrop medikasjon Jim Aage Nøttestad, Emmanuel Revis
The Vineland Adaptive Behavior Scale in a Sample of Norwegian Second-Grade Children: A Preliminary Study Tristian Smith, Svein Eikeseth, Hilde Lande
Kognitiv atferdsterapi i gruppe ved kroniske smertetilstander: Erfaringer fra en smerteklinikk Linn-Heidi Lunde & Inger Hilde Nordhus
Hvem er jeg når jeg ikke lenger jobber? Sissel Ekern
Leter etter sjelens kilder Arne Olav L. Hageberg
Klinisk kunst og vitenskap må blandes Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs
Kva er gyldig dokumentasjon? Arne Olav L. Hageberg
Kva ligg øvst i bunken av fagstoff?
Grenselaust engasjement Arne Olav L. Hageberg
Nei, nei, nei Bjørnar Olsen
Psykologer i media
TV-psykologene gjør faget morsommere Nina Strand
Stakkars, stakkars dem … Liv Jørgensen
Norsk psykolog i Shanghai Margrethe Mehus
Forskningsnotiser
Fysisk aktivitet i skolen
Freuds røst på Bebels plass: Et reisebrev Per Johan Isdahl
Doktorgrader
Bokanmeldelse Ronald Grini
Velferdskontraktar – sosialpolitisk nyvinning eller tilbakesteg? Kjell Underlid
Debatt og Kommentar
Avhengig av avhengnaden? Monica Bjermeland
Inspirerende ledersamling An-Magritt Aanonsen
Positive lønnsforhandlinger i Østfold Nina Strand
Vellykket «toppmøte» på Ekeberg Liv Jørgensen
Leserne spør
Vel å merke
Minneord: Minneord: Helge W. Vårum